หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ไทย / อังกฤษ
โรงสีข้าวชัยมงคล หรือ บริษัท เค.ซี. รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็น ศูนย์กลางของภาคอีสาน ด้วยการคัดสรรข้าวเปลือกคุณภาพดี และการใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ ยอมรับของลูกค้าเสมอมา

ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทจึงได้เปิดดำเนินกิจการโรงสีข้าวเป็นแหล่งที่ 2 บริษัท ข้าวบัวทิพย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ด้วยการเข้าสู่การผลิต ที่เป็นสากลมากขึ้น และเพื่อรองรับฐานลูกค้าที่ขยายอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันทางบริษัทได้ใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่สุดในการผลิต โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,000 ตัน/วัน และ สามารถปรับปรุงเป็นข้าวสารได้ 500 ตัน/วัน และบรรจุได้ 500 ตัน/วัน ซึ่งกำลังการผลิตต่อปีจะอยู่ที่ 120,000 ตัน ถังไซโลและคลังสินค้าของ เราสามารถบรรจุวัตถุดิบได้ถึง 70,000 ตัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าอย่างเหมาะสม ถึงแม้จะมีการนำเทคโนโลยี ขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตแต่เรายังคงเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ผลิตให้กับร้าน ค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ เทสโก้โลตัส บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต และแม๊คโคร สำหรับตลาดต่างประเทศนั้น เราเป็นผู้ผลิตที่ได้รับความไว้วางใจในสินค้าและบริการจากซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ ตลอดร้านค้าส่งต่างๆ ใน 5 ทวีปทั่วโลก

กว่า 40 ปีแห่งความสำเร็จและความชำนาญในการดำเนินธุรกิจโรงาสีข้าว ทำให้มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ และได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ :

รางวัล KTB SME พ.ศ. 2546
รางวัล Quality Award in Rice Production พ.ศ. 2547
รางวัลข้าวเหนียวคุณภาพดีเด่น พ.ศ. 2547
สัญลักษณ์ "ตราสินค้าไทย" พ.ศ. 2554
ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ พ.ศ. 2555

เราจะเป็นบริษัทที่ผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพระดับชั้นนำของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการผลิตข้าวที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานสากลและมีการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตามสโลแกนที่ว่า