หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์ ไทย / อังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความหลากหลาย มีทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องมะลิ ข้าวขาว และข้าวเหนียว นอกจากนี้ทางบริษัทยังรับผลิตสินค้าให้กับ แบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยขนาดของบรรจุภัณฑ์มีตั้งแต่ 1 กิโลกรัม จนถึง 1,000 กิโลกรัม

ตลาดกลุ่มเป้าหมายของทางบริษัท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยจากปริมาณการ ผลิตทั้งหมดนั้น ทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์บัวทิพย์ และปทุมทองให้แก่ผู้ค้าส่งรายใหญ่และผู้จัดจำหน่ายในประเทศ คิดเป็น 50 % ของการผลิตทั้งหมด และได้ทำการการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์โกลเด้นโลตัส ให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศคิดเป็น 50 % ของการผลิตทั้งหมด โดยมีปริมาณการส่งออกประมาณ 60,000 ตัน/ปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copy Right 2012. K.M.C. Inter Rice (2002) Co., Ltd. All RIghts Reserved.