หน้าหลัก ติดต่อเรา ไทย / อังกฤษ
ฝ่ายขายต่างประเทศ
 
น.ส. อรอุษา เสรีโยธิน
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย
 

อีเมล: onusa@kcrice.com
โทร: 043-370-333 ต่อ 23
มือถือ: 082-745-8199
 
นายกฤษณะ บุญกลาง
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
 
อีเมล: sales_middleeast@kcrice.com
โทร: 043-370-333 ต่อ 33
มือถือ: 082-745-8199
 
น.ส. กฤชมณี อาจงานหลวง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ (โซนอเมริกา และ แคนาดา)
 

อีเมล: sales_usa@kcrice.com
โทร: 043-370-333 ต่อ 20
มือถือ: 085-012-7713
น.ส. กมลพรรณ วิมลพุทธรัตน์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าทีฝ่ายขายต่างประเทศ (โซนยุโรป, แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง)
 
อีเมล: sales_europe@kcrice.com
โทร: 043-370-333 ต่อ 20
มือถือ: 086-853-8030
น.ส. อภิจิรา เนาเลาห์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าทีฝ่ายขายต่างประเทศ (โซนอเมริกาเหนือ และ
แคนาดา)
 
อีเมล: sales_usakmc@kcrice.com
โทร: 043-370-333 ต่อ 34
มือถือ: 091-065-0311
น.ส. รัชดาภรณ์ หอมนาน
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าทีฝ่ายขายต่างประเทศ (โซนเอเชีย และ โอเซียเนีย)
 

อีเมล: sales_asia@kcrice.com
โทร: 043-370-333 ต่อ 21
มือถือ: 082-317-7477
 
ฝ่ายขายในประเทศ
 
น.ส. สิริรัตน์ แสนพลเมือง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ
(โรงงาน และ อื่นๆ)
 

อีเมล: domestic1@kcrice.com
โทร: 043-370-333 ต่อ 18
มือถือ: 082-312-3122
 
น.ส. พัณณิตา ดาทุมมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ
(ห้าง และ อื่นๆ)
 

อีเมล: domestic2@kcrice.com
โทร: 043-370-333 ต่อ 18
มือถือ: 086-478-8622
 
บริษัท เค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จำกัด / บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด
163 หมู่ 4 ถ. ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-370333, 043-370644-5
แฟกซ์ 043-370332, 043-370646-7
อีเมล contactus@kcrice.com
 
Copy Right 2012. K.M.C. Inter Rice (2002) Co., Ltd. All RIghts Reserved.